Videon där det hettar till under golfen

brandfritt.se  har tidigare skrivit om en en jämförelse mellan klubbor med huvuden av rostfritt stål och sådana av titan där det visade sig att titanklubborna var potentiella gräsbrandständare. Nu kan ni se videon.

Det är forskare vid University of California Irvine som kommit till slutsatsen efter att på uppdrag av brandförsvaret i Orange County ha studerat risken med att slå fram golfbollar som hamnat ute i terrängen i det torra landskapet.

När en titanklubba slår i en sten lossnar Fortsätt läsa Videon där det hettar till under golfen

Grillning och midsommar hör ihop

grillningNågra tips om hur man grillar brandsäkert:

Till att börja med ska man placera grillen så att den inte står nära en husvägg, staket eller plank som kan fatta eld.

Se till att grillen står stadigt så att den inte riskerar att välta. Sedan ska man ha antingen en hink med vatten eller en vattenslang nära till hands om man skulle behöva släcka. Tänk på att om det blåser mycket kan gnistor blåsa iväg och sätta eld på Fortsätt läsa Grillning och midsommar hör ihop

Sköt om gasgrillen och ta hand om askan så blir midsommar trevligare

gasgrill midsommarInnan du tänder en gasgrill bör man kontrollera gasslangens och tryckreduceringsventilens skick. När man grillar ska gasflaskan stå så långt bort som slangen tillåter.

Stäng ventilen när du inte grillar och placera flytgasflaskan i skydd för solen. Temperaturen får inte stiga över 40 grader.

Askan ska förvaras säkert i ett metallkärl med lock. Det kan ta över ett dygn för Fortsätt läsa Sköt om gasgrillen och ta hand om askan så blir midsommar trevligare

Olika klasser för skydd av papper och datamedia

brandskåp1Det finns olika klasser för skydd av papper och för datamedia. Vanliga provningsstandarder är NT Fire 017, EN 1047-1 och UL (Underwriters Laboratories).

Det finns även andra standarder. Det är viktigt att produkten är provad enligt någon etablerad standard för att säkerställa funktionen.

Skåpens klassning framgår av den skylt som ska sitta på Fortsätt läsa Olika klasser för skydd av papper och datamedia

Olagliga byggsäckar hindrar utrymning och kan vara brandfarliga

byggsäckMånga renoverar sin lägenhet och beställer stora byggsopsäckar, så kallade storsäckar eller Big bags, för att frakta bort byggavfallet.

Tyvärr placeras dessa storsäckar ibland på trottoaren så att de hindrar utrymning från fönster i gatunivån och de kan även vara fyllda med brandfarligt material.

Många gånger står byggsäckarna olagligt då de flesta inte ansöker om det obligatoriska Fortsätt läsa Olagliga byggsäckar hindrar utrymning och kan vara brandfarliga