Får fastighetsägaren sota själv?

sotareFörr var det bara sotaren som fick sota, nu för tiden är det annorlunda. Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), 3 kap. 4 § andra stycket får fastighetsägaren sota själv förutsatt att ägaren har ansökt om och blivit beviljad att få sota själv.

Det ställs krav på fastighetsägarens kompetens eller av denne vald utförare och det rekommenderas att försäkringsbolaget informeras om upplägget.

Glöm inte bort att rengöra imkanalen, det slarvas det med.